> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากจังหวัดระยอง ร่วมรับมอบสับปะรดสดที่อุดหนุนจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากราคาสับปะรดที่ตกต่ำ เพื่อส่งมอบให้กับคุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล ผู้บริหาร TPBI ระยอง จำนวน 10 ตัน  จากเกษตรกรในพื้นที่ และแจกจ่ายให้กับพนักงานต่อไป