> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
              ฝ่ายขายและการตลาดจากสำนักงานใหญ่มาเยี่ยมชมโรงงานTPBI สาขาระยองเพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหลายหน่วยงาน และร่วมกันทำworkshop เพื่อเป้าหมาย TPBI 2020 ร่วมกัน


Update 1 Sep. 2016