> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร

บริษัท  ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)-สำนักงานใหญ่ และ บริษัท  ทีเอเค  แพ็คเกจจิ้ง  จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติทั่วไป จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าๆ  ให้กับมูลนิธิหญิงตาบอดอ.สามพราน  เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559Update 15 Feb. 2016