> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร

“กิจกรรม  CSR 2/2561”   

“บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กลุ่มบริษัท  ทีพีบีไอ  จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง  จำกัด  ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาคารสำนักงานใหญ่   บริษัท  ทีพีบีไอ  จำกัด (มหาชน)   ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

ภาพบรรยากาศการบริจาคเลือดของพนักงาน TAK
ภาพบรรยากาศการบริจาคเลือดของพนักงาน TPBI