> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรม
เมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2560  ทางบริษัทฯ ได้ร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับทางโรงเรียนบ้านหนองระกำ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทยในอันทีจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน ในกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านหนองระกำ             
       - แจก ไอศกรีม ขนม นม และของเล่นให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน
       - มอบถุงขยะดำเพิ่อใช้ในกิจการของโรงเรียน จำนวน 50 กิโลกรัม
สถานที่
ณ โรงเรียนบ้านหนองระกำ   
จ.ระยอง


Update 14 Jan. 2017