> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
โครงการ “วน” โดยบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางโครงการ “วน” (WON Project) โดยบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)  ได้เข้าร่วมออกบูธในงานจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561” Action for the Goals (The 3rd Annual Conference “Action for the Goals 2018”) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี เข้าร่วมงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีคุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ขึ้นร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ทางโครงการ “วน” กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้