> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท TPBI จำกัด  ร่วมกับ Food Innopolis  จัดกิจกรรม “The Power of Packaging” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลักในงาน ร่วมกับ คุณศักดิ์สิทธิ์  บริสุทธนะกุล  นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัท TPBI ได้เปิดโอกาส ให้ผู้มีความสนใจเข้าเยี่ยมชม เครื่องพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo 20000 เป็นเทคโนโลยี การพิมพ์ดิจิตอล ที่ตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์ แบบ Flexible ที่สามารถสั่งผลิตได้ในปริมาณน้อย และไม่ต้องทำแม่พิมพ์ ทำให้ตอบโจทย์ธุรกิจ Start up , SME รวมถึงบริษัท ที่ต้องการผลิตสินค้า ในปริมาณน้อย เพื่อทดลองตลาด