> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป

ถุงใบนี้ลดการใช้พลาสติกได้อย่างไร?

1.   กระบวนการผลิตถุงพลาสติกเริ่มจากการนำวัตถุดิบซึ่งคือเม็ดพลาสติกนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มด้วยกระบวนการ Blown film extrusion และ ตัดพับเป็นถุง

2.   ถุงใบนี้มีความหนากว่าถุงทั่วไป สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายๆครั้ง ลดการใช้ถุงแบบครั้งเดียวได้

3.   เมื่อใช้ถุงใบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ควรแยกทิ้งรวมกับขยะพลาสติกอื่นๆที่สามารถ recycle ได้

4.   เศษพลาสติกจากถังขยะจะถูกจำแนกตามประเภท เศษพลาสติกที่เป็นประเภืขวด จะสามารถนำไป recycle เป็นเส้นใยอื่นๆ เช่นเดียวกับขยะพลาสติกประเภทฟิล์ม เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงแกง  ฟิล์มถนอมอาหาร หรือ ฟิล์มอื่นๆ จะถูกจำแนกไว้พวกเดียวกัน และ ถูกนำไปล้างสิ่งสกปรกออก

5.   เศษฟิล์มที่ถูกล้างทำความสะอาดแล้วจะถูกนำไปหลอม และ ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่อีกครั้ง และ สามารถนำกลับเข้ากระบวนการผลิตซ้ำอีกครั้งได้

View PDF