> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  MBA. ADVANCED PROGRAM เข้าศึกษาดูงานที่ บ.ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561