> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ "พันธมิตรศุลกากร(Customs Alliances)" เพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานด้านศุลกากรให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และคล่องตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลกในการก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 พร้อมมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกพันธมิตรศุลกากรให้แก่บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบ และบริษัทที่ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิก จำนวน325 บริษัท ในการนี้ได้รับเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 800 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรการสำคัญต่างๆของกรมศุลกากร อาทิ โครงการพันธมิตรศุลกากร(Customs Alliances) ,Mobile Application สำหรับสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรและคำวินิจฉัย ตลอดจนสรุปประเด็นสำคัญของ พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่
Update. 10 Jun. 2017