> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Inno Plus Plan Visit 2016  เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงตัวแทนจำหน่าย จากสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดยมีบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททั้งตัวแทนจำหน่าย ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ด้วย


Update 14 Oct. 2016