> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
TPBI รุกขยายสู่ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ
‘บมจ.ทีพีบีไอ หรือ TPBI’ ขยายฐานตลาดสู่บรรจุภัณฑ์กระดาษรับเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เซ็นสัญญาซื้อกิจการ ของบริษัท Intelipac Paper Manufacturing Ltd (IPM) และ บริษัท Intelipac Limited (ITP) ประเทศอังกฤษและบริษัท Intelipac Australia PTY Limited (ITPA) ประเทศออสเตรเลีย หนุนขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจจากความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งประเภทกระดาษและกลุ่ม Reusable Plastic ส่งผลดีต่อการขยายฐานลูกค้าใหม่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์ Transformation ของ TPBI ผ่านกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่งและขยายสู่ธุรกิจใหม่จากการควบรวมกิจการ ระบุการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สามารถรับรู้รายได้ทันทีภายในไตรมาส 4/61 ประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี ดันภาพรวมการดำเนินงานปีนี้เติบโตตามแผน
 นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เปิดเผยว่า บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ TPBI ถือหุ้น 100% ได้เซ็นสัญญาเข้าซื้อกิจการหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท Intelipac Paper Manufacturing Ltd (IPM) และ บริษัท Intelipac Limited (ITP) ประเทศอังกฤษ และหุ้นสามัญร้อยละ 25 ของ บริษัท Intelipac Australia PTY Limited (“ITPA”) ประเทศออสเตรเลีย (ปัจจุบัน ITP ถือหุ้นใน ITPA ร้อยละ 75) โดย IPM เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ และห้างสรรพสินค้าในประเทศอังกฤษ ส่วน ITP เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงประเภทใช้ซ้ำ (Reusable) ชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงบรรจุผักผลไม้และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ขณะที่บริษัท Intelipac Australia PTY Limited (ITPA) ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปในผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงประเภทใช้ซ้ำ (Reusable) ถุงใส่ผักผลไม้ และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารชนิดต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ TPBI ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลก จากการขยายไปสู่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ฐานการผลิตในประเทศอังกฤษและยังได้ตลาดพร้อมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงใช้ซ้ำ (Reusable) ในอังกฤษ ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป จึงเป็นโอกาสของ TPBI ในการผลิตถุง Reusable และใช้ช่องทางเหล่านี้เติมเต็มความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ Reusable ที่ TPBI จะสามารถผลิตได้ โดยใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วเป็นวัตถุดิบ สอดคล้องกับเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแผนนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมาใช้ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ TPBI ที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยอีกด้วย

“เราไม่เคยหยุดนิ่งในการแสวงหาและมองโอกาสการขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอกย้ำยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ TPBI ที่มีเป้าหมายสู่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีความแข็งแกร่งและการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการควบรวมกิจการ ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ จะทำให้ TPBI ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ระดับโลกที่มีวัตถุดิบหลากหลาย และมีช่องทางการขยายตลาดใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุง Reusable โดยเรามีแผนจะเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในทวีปยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเติม” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน TPBI กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ TPBI จะได้โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษในประเทศอังกฤษที่มีกำลังการผลิต 2 ล้านใบต่อวัน รวมถึงคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมการการตลาดและความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ในภาคพื้นยุโรปและออสเตรเลีย จึงเป็นโอกาสที่ดีของ TPBI ในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ที่เป็นองค์กรระดับโลกในภาคพื้นยุโรปและออสเตรเลีย ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของ ITP IPM และ ITPA บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าการเข้าควบรวมกิจการในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

สำหรับเงินลงทุนเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ จะใช้ประมาณ 600 ล้านบาท (ประมาณ 13 ล้านปอนด์) ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการระดมทุนขายหุ้น IPO เมื่อปี 2559 นำมาใช้ขยายธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งเชิงธุรกิจให้แก่ TPBI เบื้องต้นประเมินว่าจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีหลังเข้าทำรายการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4/61 และในอนาคต บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นเท่าตัวเพื่อรองรับความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น