> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ High Value Added Products บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI เดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ์ อาหารเสริม วิตามินบำรุง บรรจุภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ โดยลงทุนติดตั้งเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Print on Demand เปิดช่องรับงานออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ ช่วยผลักดันให้สตาร์อัพแจ้งเกิด คาดปีแรกมีลูกค้าใช้บริการอย่างน้อย100 ราย

     -  บริษัทฯ มองเห็นโอกาสขยายฐานลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่นิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจหรือกลุ่มสตาร์อัพรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจอาหาร เวชภัณฑ์ อาหารเสริม วิตามินบำรุง บรรจุภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้าซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าที่สูงขึ้น
   - บริษัทฯ จึงได้ลงทุนติดตั้งเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าสตาร์อัพหรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ์ อาหารเสริม วิตามินบำรุง บรรจุภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ที่ต้องการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Print On Demand หรือมีปริมาณการผลิตต่อครั้งไม่มากนัก โดย TPBI ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้าและธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
    “เดิมทีเรามีลูกค้ากลุ่มลูกค้าสตาร์อัพหรือเอสเอ็มอีที่ต้องการให้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแต่มีปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าไม่มากนัก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยค่อนข้างสูงและไม่สอดคล้องกับการขายของลูกค้า แต่เมื่อเราได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วเสร็จ จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อช่วยเหลือสตาร์อัพและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แก่ตัวสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว
   -  เบื้องต้นบริษัทฯ จะสร้างฐานลูกค้าโดยมีทีมฝ่ายขายออกไปติดต่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าว รวมถึงใช้เว็บไซต์ www.tpbi.co.th เป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ เพื่อออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยคาดว่าภายในปีแรกจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ100 ราย หลังจากติดตั้งเครื่องจักรและพร้อมผลิตบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มสตาร์อัพ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้

Update 12 SEP 2017