> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 : สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI มอบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมที่ผลิตโดยบริษัทฯ จำนวน 46,000 ใบ ให้แก่ กรณ์ จาติกวณิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานโครงการเกษตรเข้มแข็ง สำหรับนำไปใช้บรรจุข้าวสารของชาวนาในโครงการเกษตรเข้มแข็ง พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการจ้างงานกลุ่มแม่บ้านชุมชนในการบรรจุถุงข้าวสาร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน ณ ที่ทำการโครงการเกษตรเข้มแข็ง
Update. 22 Nov. 2016