> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรม CSR และชุมชนสัมพันธ์ ( ปลูกปะการังทะเล ) ครั้งที่ 6 / 2558

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) ( ทั้ง 2 สาขา ) ร่วมกับ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด “ จิตอาสาฟื้นฟู ระบบนิเวศ ปลูกปะการังชายฝั่ง”

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ หลายด้าน เช่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ต่อกัน ระหว่างบริษัทฯ และ ชุมชน ทำให้ได้รับการสนับสนุน/การช่วยเหลือจากชุมชน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต, ชุมชนเกิดศัทธาต่อบริษัทฯ , บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชุมชน

สถานที่
ณ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จงชลบุรี ร่วมกับกรรมการเครือข่ายจิตรอาสากลุ่มบ้านดินไทย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันเสาร์ที่ 31  ตุลาคม 2558  เวลา 07.00-16.00 น.Update 1 Nov. 2015