> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
เมื่อวันที่ 1-10 มิถุนายน 2559 บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด(กลุ่มบริษัท ในเครือ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)
ได้จัดกิจกรรม ดูงานสุดยอดนวัตกรรมงานพิมพ์ DRUPA 2016 "touch the future"  ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี
ให้กับลูกค้าหลักของบริษัทฯ เพื่อศึกษาและดูงานด้านนวัตกรรมการพิมพ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นผู้นำในด้านบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยอีกด้วย
Update 11 Jun. 2016