> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
ภาพข่าว: TPBI เปิดแผนธุรกิจพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Mr.Somsak Borrisuttanakul, Chief Executive Officer) นายกมล บริสุทธนะกุล (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Mr. Kamol Borrisuttanakul, Chief Financial Officer) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI Public Company Limited) นายไพบูลย์ นลินทรางกูร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Mr. Paiboon Nalinthrangkurn, Chief Executive Officer) และนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ขวาสุด) หัวหน้าสายวาณิชธนกิจ (Mr. Tanachai Bunditvorapoom, Head of Investment Banking-Capital Market) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (TISCO Securities Company Limited) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินฯ ร่วมเปิดแผนธุรกิจ บมจ. ทีพีบีไอ ?ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในไตรมาส 1 ปีนี้
Update 10 Mar. 2016