> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
TPBI เปิดโรงงานใหม่หนุนศักยภาพการทำธุรกิจเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คุณสมศักดิ์  บริสุทธนะกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีพีบีไอ หรือ TPBI และนายคานาโอกะ โยชิโนบุ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริหาร บริษัท คานาโอกะ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดโรงงาน T.A.K. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เข้ามาช่วยดันศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก 50 ล้านเมตรต่อปีจากเดิมที่มีกำลังการผลิต 100 ล้านเมตรต่อปี รองรับความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในไทยที่มีอัตราการขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจที่ดีให้แก่ TPBI