> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป

     นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา (Shareholders  Agreement) ระหว่าง บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่ม PTTGC และ บริษัท TPBI International Company Limited และ Myanmar Star Group Company Limited โดยมี นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานกรรมการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย PTTGC และ นายสมศักดิ์  บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ บริษัท TPBI International Company Limited และ Mr. Kyaw Myint, Managing Director, Myanmar Star Group Company Limited เป็นผู้ลงนามในสัญญาร่วมทุนดังกล่าว

 

            การลงนามสัญญา SHA ครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อลงทุนในการทำธุรกิจโรงงานขึ้นรูปพลาสติกเพื่อการผลิตและการขายในเมียนมา โดยเป็นทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการสนับสนุนลูกค้าหลักในการลงทุน ขยายธุรกิจและเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ในกลุ่มประเทศ CLMV ให้มากขึ้น โดยพิธีลงนามสัญญาดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

UPDATE 21 Aug 2017