> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
TPBI มอบถุงเพาะชำ เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานราชการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานราชการ ในการปลูกดอกดาวเรือง 
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 

โครงการถุงพลาสติกคืนชีวิต
เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 
โครงการพาน้องชมโรงงาน
โครงการพาน้องชมโรงงาน ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00
กิจกรรม CSR และชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ปฏิทินเก่า....เราขอ
บริษัท  ทีพีบีไอ  จำกัด (มหาชน)-สำนักงานใหญ่ และ บริษัท  ทีเอเค  แพ็คเกจจิ้ง  จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา..


กิจกรรม CSR และชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ของขวัญชิ้นนี้...จากพี่ให้น้อง
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และบริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง  จำกัด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว และ คณะกรรมการชุมชนหมอศรีฯ รุ่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
บริษัทฯ ร่วมกับทาง เทศบาลตำบลมะขามคู่ และบริษัทในเขต ตำบลมะขามคู่ ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกป่า ( ต้นมะขาม )ในโครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 


โครงการ ก่อสร้างห้องสุขา มอบให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กนักเรียน ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนมีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย และเพียงพอ ทดแทนห้องสุขาเดิมที่มีความทรุดโทรม จนไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อปริมาณของนักเรียน


โครงการ อบรม พัฒนาผู้นำ ( LEADERSHIP PROGRAM )
บริษัท ฯ มีนโยบายเพื่อจะพัฒนาพนักงาน ในทุกระดับชั้น ให้มีศักยภาพในการทำงาน ทั้งการบริหารงาน และการบริหารคน จึงได้จัดทำโครงการ LEADERSHIP PROGRAM  ขึ้นมา โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทยในอันทีจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อชุมชน


โครงการทำฝายชลอน้ำ
เพื่อสามารถเก็กเก็บน้ำไว้ใช้ในการปลูกต้นไม้บนเขาจอมแห สร้างความเป็นมิตรต่อสังคม และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และ ชุมชนกิจกรรม CSR และชุมชนสัมพันธ์ ( ปลูกปะการังทะเล ) ครั้งที่ 6 / 2558
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) ( ทั้ง 2 สาขา ) ร่วมกับ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด “ จิตอาสาฟื้นฟู ระบบนิเวศ ปลูกปะการังชายฝั่ง”