> ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่ และโรงงาน :

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
42/174 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร : +(66)2-429-0354-7
แฟกซ์  : +(66)2-429-0358

โรงงานระยอง :

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
88 หมู่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร : +(66)38-017471-73
แฟกซ์ : +(66)38-017470